Klachtenregeling

Ben u ontevreden of heeft u een klacht ten aanzien van onze geleverde zorg dan vinden wij dat uiteraard zeer vervelend. Indien hier sprake van is, dan stellen wij het zeer op prijs om uw ontevredenheid of klacht zo snel mogelijk met uw behandelaar te bespreken. Wij zullen te alle tijde onze uiterste best doen om u te voorzien van de best mogelijke zorg. Indien u ontevreden bent over de geleverde zorg proberen om dit zo snel mogelijk op een naar uw tevreden passende manier op te lossen. Mocht u er echter met uw behandelaar niet samen uitkomen kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenregeling.

Dignita heeft haar klachtenregeling georganiseerd op basis van de in 2016 in werking getreden nieuwe wet; de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Onze klachtenregeling is ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), onder KP-registratienummers 69900178291, 99100893791 en 29103096590 en de klachtenregeling fysiotherapie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Voor klachten omtrent logopedische en/of ergotherapeutische zorg kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici (KLP).

Voor klachten omtrent fysiotherapeutische zorg kunt u terecht bij de klachtenregeling fysiotherapie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).